Supply_Chain_Declarations (1)-svg
Favorites
Your favorites has been successfully sent! An error occured while sending your favorites
 1. Trykkerier og trykksaker 041

Trykkerier og trykksaker

Velkommen til Nordisk Miljømerkings deklarasjonsside

Det er her leverandørene kan hjelpe sine kunder i forbindelse med deres søknad om Svanelisens ved å deklarere dine komponenter* (items) i Supply Chain Declaration Portal.

* Komponent (item) er en generell term for produkter og materialer. For eksempel kjemikalier, laminater, glass og tekstiler.

Nordisk Miljømerking benytter din informasjon ved vurdering av en lisenssøknad. Dersom spesifikke egenskaper (item properties) må deles med deres kunder, vil det fremkomme i kravene. Alt annet behandles konfidensielt av Nordisk Miljømerking.

I deklarasjonsportalen er det også mulig å oppgi hvilke kunder som skal få muligheten til å søke opp og velge deres komponenter (items).

Du kan deklarere komponenter (item properties) innenfor disse områdene

  • AI0009  Andre underlag enn papir som brukes i Svanemerkede trykkerier (f.eks. plastfilm/folier, tekstiler, plater av tre, metall, plast)

   

  • AI0020 Etterbehandlingsleverandører brukt av Svanemerkede trykkerier
  • AI0021  Kartong/wellpapp som brukes i Svanemerkede trykkerier
   • Kartong
   • Wellpapp

   

  • AI0002   Lim og kjemikalier som brukes til belegning (coating) ved fremstilling av papp/bølgepapp
  • AI0010  Kjemikalier som brukes i produksjon av trykksaker
   • Algefjerner
   • Blekk
   • Belegning (coating) ved fremstilling av papp/bølgepapp
   • Folie for folietrykk
   • Fuktevannstilsetning
   • Lakk
   • Lamineringsfolie
   • Repro kjemikalie
   • Toner
   • Trykkfarge og tilsetningsstoffer
   • Vaskemiddel
  • AI0001  Papir brukt i Svanemerkede trykkerier
  • AI0001  Kopi- og trykkpapir som brukes av Svanemerkede trykkerier

   

  Vennligst deklarer kopierings- og utskriftspapir i MSA-portalen.

  Til MSA-portalen

Kom i gang

 • Vennlig les nøye gjennom betingelser og vilkår.

 • Spør ansvarlig person (heretter kalt kompetent kontakt) i ditt firma for å få innloggingsdetaljer til Supply Chain Declaration Portal.

  Du vil deretter motta en e-post med personlig brukernavn og passord fra Nordisk Miljømerking. Brukernavn og passord må ikke deles med andre.

 • Vennligst les veiledningen (lastes ned under) før du begynner å deklarere.

  I portalen finner du hvilke egenskaper som må deklareres slik at kunder kan benytte produktene deres.

  Når du arbeider, har du mulighet til å ha oversikt over og vedlikeholde dine deklarasjoner. Du har også mulighet til å legge til nye deklarasjoner, gjøre endringer på eksistererede deklarasjoner eller utvide med flere komponenter.

  I Supply Chain Declaration Portal får du oversikt over:

  • registrerte kontakter på foretaket
  • historie og dokumentasjon
  • deklarerte egenskaper på dine komponenter i pågående og ferdigstilte deklarasjoner

  I portalen er det også etablert et bibliotek med produktdatablad, sikkerhetsdatablad, testprotokoller og andre dokumenter foretaket ditt kan benytte i deklarasjonsprosessen.

 • En deklarert komponent er kun en deklarasjon av nøkkeldata som er del av en kompleks og omfattende søknadsprosess. Deklarasjonen er derfor ikke en godkjennelse eller underkjennelse av komponenten, og komponenten er verken godkjent eller sertifisert av Nordisk Miljømerking.

  Det deklarerte komponenten vil ikke være Svanemerket og kan ikke presenteres som miljømerket.

Deklarasjonsveiledning

Les veiledningen før du begynner å deklarere

Veiledning

Deklarasjonsportal

Deklarer dine komponenter her

Portal

Har du flere spørsmål?

Da finner du flere svar på vår norske nettside, hvor du også kan kontakte oss.