FAQ på norsk

 • Nordisk Miljømerkings Supply Chain Declaration Portal (SCDP) er et digital verktøy hvor produsenter kan deklarere egenskapene til sine komponenter (items)*. En deklarasjon er alltid koblet til en eller flere av våre kriteriedokumenter og kravene fra disse.

  De deklarerte egenskapene til komponenten (item), sammen med mye annen informasjon, kan deretter bli benyttet i forbindelse med en søknad på Svanelisens.

  * Komponent (item) er en generell term som inkluderer alt produkter til tjenester.

 • Varer og tjenester som er Svanemerket eller merket med EU Ecolabel har gjennomgått en omfattende sertifiseringsprosess og oppfylt spesifikke krav for produktgruppen.

  Kravene er utformet basert på et livssyklusperspektiv, for eksempel med krav til råvarer, kjemikalier, produksjon, forpakning, energiforbruk, funksjonalitet og gjenvinning.

  Produkter som er Svanemerket eller merket med EU Ecolabel er blant de beste når det gjelder miljømessig holdbarhet og kan derfor alltid brukes som material og inngående produkter i andre søknader på Svanelisens.

  Produsenter av miljømerkede produkter kan kommunisere og markedsføre seg med Svanemerket.

  Når en komponent (item) er deklarert i Supply Chain Declaration Portal (SCDP) betyr det at spesifikke egenskaper er deklarert av produsenten.

  Denne informasjonen kan benyttes i forbindelse med en søknad på Svanelisens. Informasjonen benyttes også av Nordisk Miljømerking ved vurdering av søknader for å oppnå Svanelisens.

  Komponenter (items) som er deklarert i SCDP er verken sertifiserte, eller godkjente, og de kan ikke markedsføres som miljømerket.

  I en søknad om en Svanelisens er det sluttproduktet/tjenesten som blir Svanemerket - ikke de inngående produktene eller prosessene i en lisensieringsprosess.

 • Produsenter som har deklarert egenskapene til sine komponenter (items) i SCDP kan ikke bruke denne informasjonen i sin markedsføring eller kommunikasjon.

  Årsaken til dette er at det kan feiltolkes som om produktet enten er miljømerket, mer miljøvennlig eller lignende - og dermed risikere at det sees på som grønnvasking eller være generelt misvisende.

 • Produsenter som deklarerer komponenter (items) i SCDP har, i henhold til signert brukeravtale, kun lov til å benytte følgende tekst (oversatt fra engelsk til norsk):

  "Egenskaper for komponent (item) XX er deklarert i Nordisk Miljømerkings Supply Chain Declaration Portal."

  All annen kommunikasjon er forbud, inkludert all form for henvisninger til Nordisk Miljømerking, Svanemerket, EU Ecolabel eller til produkter/tjenester som er sertifisert med Svanemerket eller EU Ecolabel.

  Produsent som deklarerer er pålagt å informere sine forhandlere at all annen kommunikasjon, enn godkjent setning ovenfor, er forbudt.

  En leverandør kan ikke referere til Svanemerket eller benytte Svanens logo.

 • Det finnes ingen formell godkjenningsprosess i SCDP. Dersom en komponent (item), for eksempel et bygningsprodukt, er deklarert i SCDP betyr det at firmaer som søker om Svanelisens enkelt kan finne komponenten (item). De kan deretter inkludere det i sin dokumentasjon for å oppnå en Svanelisens.

  I en søknad om en Svanelisens av en vare eller tjeneste er det bare det spesifikke sluttproduktet/tjenesten som blir sertifisert, ikke de individuelle inngående komponentene, biproduktene eller en annen produksjon eller tjeneste.

  Vi kontrollerer (i sammenheng med en søknad om Svanelisens) at all etterspurt informasjon i deklarasjonen er utfylt, at vi har de nødvendige databladene og at våre krav blir oppfylt.

 • Nei. Du kan bare deklarere egenskaper til dine komponenter (items) hvor Nordisk Miljømerking stiller krav. For mer informasjon om hvor vi stiller krav finner du på produktgruppen sin nettside.

  Deklarasjoner til komponenter (items) som ikke oppfyller våre krav til informasjon eller bryter med våre krav, vil bli avvist.

 • Fordelen med å deklarere komponenter (items) i SCDP er at du som produsent kun behøver å deklarere egenskapene til en komponent (item) én gang, i motsetning til å deklarere egenskaper hver gang en lisenssøker ønsker å bruke deres komponenter (items) i sin søknad.

  I SCDP kan den deklarerende produsentet selv overvåke og håndtere alle de deklarerte komponenter (items), inklusive spesifikke sikkerhetsinnstillinger.

 • Det er kun en lisenssøker (og deres underentreprenører, f.eks. en byggehandel) med en pågående søknad som har tilgang til komponenter (items) i SCDP. Ingen andre får tilgang til portalen, ettersom det er en risiko for å feiltolke at komponenter (items) er miljømerkede.

 • Det er vanskelig å gi et klart ja eller nei på dette spørsmålet. Årsaken er at en deklarert komponent (item) kan brukes sammen med andre komponenter (items) i en søknad, og lisenssøkerens kan ha spesifikk bruk (inkl. mengde) av komponenten (item).


Hvis du ikke finner det du leter etter i våre vanlige spørsmål, ikke nøl med å sende spørsmålet ditt til Support@nordicecolabel.org.