Supply_Chain_Declarations (1)-svg
Favorites
Your favorites has been successfully sent! An error occured while sending your favorites
  1. Få innloggingsdetaljer

Få innloggingsdetaljer

Spør ansvarlig person (heretter kalt kompetent kontakt) i ditt firma for å få innloggingsdetaljer til Supply Chain Declaration Portal.

Du vil deretter motta en e-post med personlig brukernavn og passord fra Nordisk Miljømerking. Brukernavn og passord må ikke deles med andre.