Supply_Chain_Declarations (1)-svg
Favorites
Your favorites has been successfully sent! An error occured while sending your favorites

Velkommen til Nordisk Miljømerkings deklarasjonsside

Det er her leverandørene kan hjelpe sine kunder i forbindelse med deres søknad om Svanelisens ved å deklarere dine komponenter* (items) i Supply Chain Declaration Portal.

* Komponenter (items) er en generell term for produkter og materialer. For eksempel kjemikalier, laminater, glass og tekstiler.

Nordisk Miljømerking benytter din informasjon ved vurdering av en lisenssøknad. Dersom spesifikke egenskaper (item properties) må deles med deres kunder, vil det fremkomme i kravene. Alt annet behandles konfidensielt av Nordisk Miljømerking.

I deklarasjonsportalen er det også mulig å oppgi hvilke kunder som skal få muligheten til å søke opp og velge deres komponenter (items).

Du finner deklarasjonsområdet ditt i menyen øverst til høyre.

En deklarert komponent er kun en deklarasjon av nøkkeldata som er del av en kompleks og omfattende søknadsprosess. Deklarasjonen er derfor ikke en godkjennelse eller underkjennelse av komponenten, og komponenten er verken godkjent eller sertifisert av Nordisk Miljømerking.

Det deklarerte komponenten vil ikke være Svanemerket og kan ikke presenteres som miljømerket. Av og til kan Nordisk Miljømerking verifisere en komponent i forkant av en formell forespørsel fra en lisenssøker.

Data fra forsyningskjede-deklarerte komponenter kan KUN brukes i en lisenssøknadsprosess for Svanenmerking.